4.1.1 Parsing

Innehåll som skapats med kodspråk (markup language) har element med kompletta start- och sluttaggar. Elementen är nästlade enligt deras specifikationer. De innehåller inte dubbla attributangivelser och har unika ID:n – förutom då specifikationerna tillåter detta.

Anmärkning: Start- och sluttaggar som saknar ett obligatoriskt tecken såsom ett avslutande “större än”-tecken eller ett attributvärde med citattecken som inte matchar, är inte komplett.

Läs också

3.3.6 Förebyggande av fel (alla)

Läs föregående

4.1.2 Namn, roll, värde

Läs nästa