Tillgänglighet innebär samarbete på bolagsnivå

Det är lätt att dra paralleller mellan Yle och tillgängligt medieinnehåll, eftersom vi inom Yle i flera årtionden har tagit fram innehåll som är tillgängliga.