människor som sitter vid ett bord.

människor som sitter vid ett bord.

Hur beställer man tillgängliga webbsidor?

Tjänsten Kultur för alla har bland annat till uppgift att ge konst- och kulturaktörer rådgivning i tillgänglighetsfrågor. På senaste tiden har vi bland annat fått följande fråga: ”Vem kan designa tillgängliga webbsidor åt oss? När jag besvarar frågan omformulerar jag den alltid till ”Hur beställer man tillgängliga webbsidor?”

Upphandlingen av webbplatsen tillgänglighetskrav.fi: så här tog vi hänsyn till tillgängligheten

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster trädde i kraft den 1 april 2019. Vid upphandling av webbplatser och mobilapplikationer är myndigheterna nu skyldiga att följa tillgänglighetsbestämmelserna enligt lagen om digitala tjänster.