Upphandlingen av webbplatsen tillgänglighetskrav.fi: så här tog vi hänsyn till tillgängligheten

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster trädde i kraft den 1 april 2019. Vid upphandling av webbplatser och mobilapplikationer är myndigheterna nu skyldiga att följa tillgänglighetsbestämmelserna enligt lagen om digitala tjänster.