Utbildning i eOppiva om digital tillgänglighet och kraven i lagen om digitala tjänster

Digital tillgänglighet har under det gångna året varit ett stort samtalsämne och i och med hösten då den andra övergångstiden löper ut är allt fler offentliga organisationer förpliktade att erbjuda sina digitala tjänster som tillgängliga.