Utlåtande av enheten för tillgänglighetstillsyn till redogörelsen om de mänskliga rättigheterna

Enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland har avgett ett utlåtande om statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna. Syftet med redogörelsen är att skapa en enhetlig grund för statsrådets verksamhet.