3/3: Detaljer som kan orsaka tillgänglighetsproblem

Ibland kan ett dokument som helhet sett verka vara tillgängligt, men vid en närmare titt upptäcker man problem på detaljnivå. Det är generellt sett enkelt att konvertera ett Word- eller Powerpointdokument till en tillgänglig pdf: Genom att kontrollera att källfilen är tillgänglig och konvertera den korrekt får man en tillgänglig pdf-fil. Det finns dock en del detaljer som kan orsaka problem.
bärbar dator på bordet

2/3: Grunderna i hur du skapar tillgängliga dokument

I den här andra delen av artikelserien går vi igenom hur du rent praktiskt tillgänglighetsanpassar olika typer av dokument så att de uppfyller lagens tillgänglighetskrav. Vi kommer att behandla dokument som skapas med de vanligaste kontorsprogrammen: MS Word, MS Powerpoint och pdf-dokument.
Kvinna sitter vid datorn.

1/3: Tillgänglighetskraven gäller också dokument

Enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster måste också dokument som publiceras på en webbplats uppfylla kraven på tillgänglighet. Exempel på dokument är årsberättelser i pdf-format, projektrapporter som har skapats i Powerpoint, anmälningsformulär och statistikpublikationer.