Statsrådsborgen.
Statsrådsborgen. Källan: statsrådet, licensen CC-BY-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv)

Statsrådsborgen.

Nya myndighetswebbplatser saknar det tillgänglighetsutlåtande som krävs enligt lag

Många nya myndighetswebbplatser har lanserats efter september 2018. Dessa nya webbplatser måste nu uppfylla tillgänglighetskraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster - och borde ha uppfyllt dem redan från och med den 23 september 2019.