illustration

illustration

Tillgänglighetsutlåtanden och svar på respons om tillgängligheten låg i fokus i klagomålsbesluten år 2023

Under 2023 fick Regionförvaltningsverket i Södra Finland sammanlagt 17 klagomål om tillgängligheten i digitala tjänster. Största delen av klagomålen gällde webbplatser. Några klagomål gällde mobilapplikationer.