Tillgängliga digitala tjänster bidrar till ett jämlikare Finland

Samhället digitaliseras allt mer, men det finns fortfarande uppskattningsvis mer än en miljon finländare som har svårigheter att använda digitala tjänster. I fjol trädde lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i kraft. Syftet med lagen är att förbättra allas möjligheter att använda digitala tjänster på lika villkor.