Sökresultat

46 resultat av sökningen "webbtillganglighet"

Första övergångsperioden för tillgänglighetskraven slutar den 23 september

Lagens första fas gäller den offentliga sektorns webbplatser som har tagits i bruk efter den 22 september 2018. Lagens andra fas omfattar den offentliga sektorns resterande webbplatser och den övergångsperioden...

Länkar till mer information

Webbplatser på svenska Webbriktlinjer.se – På webbplatsen som drivs av den svenska myndigheten DIGG finns praktisk information om WCAG-kriterierna och hur de genomförs, anvisningar och allmän information om webbtillgänglighet Kotus...

Webbtillgänglighet är allas sak

Att förbättra tillgängligheten till digitala tjänster är ofta – kanske i brist på bättre vetande – något man lägger ut på entreprenad. Man beställer en kartläggning av en konsult och...

Ord och termer

Alt-text, alternative text, alternativ beskrivning, alternativ text, (även alternativtext) En textmotsvarighet som ges bilderna i webbinnehållet. Textmotsvarighetens syfte är att ge tillräckligt med information om bildens innehåll och funktion för...

Lagar och standarder

Det här avsnittet innehåller information om lagkraven samt om vilken typ av aktörer som berörs av lagen. Dessutom finns här information om övrig lagstiftning som styr beaktandet av webbtillgängligheten. Tre...

Gästblogg

På vår webbplats publicerar vi gästinlägg om webbtillgänglighet som kan ge dig tips för tillgänglighetsarbetet i din organisation. Blogginläggens innehåll representerar inte nödvändigtvis vår enhets officiella ståndpunkt.

Andra lagar

10Det här är en lista över de mest centrala andra lagarna som är förpliktigande eller styrande när det gäller webbtillgängligheten. Regionalförvaltningsverket i Södra Finland har inte som uppgift att övervaka...

Exempel på webbtillgänglighetsarbete

På den här sidan kan du läsa om exempel på olika organisationers webbtillgänglighetsarbete. I dem kan du hitta nyttiga tips för ditt eget arbete.

Användarnas berättelser

På den här sidan publicerar vi användarnas berättelser om digitala tjänster. Vi vill göra olika användares egen röst hörd. De kan bäst förklara varför det är viktigt att beakta webbtillgängligheten.

Tillgänglighetens många ansikten

Den största orsaken till att Vallu hann ta silver innan jag hade en aning om saken, var ändå att jag inte behärskade skärmläsningsprogrammet så bra. Även om en synskadad numera...