Enheten för tillgänglighets­tillsyn fördjupar samarbetet med företag som arbetar med digital tillgänglighet

Enheten för tillgänglighetstillsyn fördjupar samarbetet med företag som erbjuder konsultering och utbildning om digital tillgänglighet. Målet med samarbetet är att ännu bättre än tidigare främja tillgängligheten hos digitala tjänster och öka kunskapen om ämnet.

Enheten för tillgänglighetstillsyn har som mål att skapa en samarbetsmodell som bygger på öppen dialog mellan tillsynsmyndigheten som övervakar lagen om digitala tjänster och företag som erbjuder konsultering och utbildning i tillgänglighetsfrågor. Syftet är att det öppna samarbetet ska öka kunskapen om digital tillgänglighet och förenhetliga tolkningarna av tillgänglighetskraven mellan tillsynsmyndigheten och företag som erbjuder tillgänglighetsauditeringar och tillgänglighetsutbildning.

Vad förväntas av deltagarna

Målet för mötena är att deltagarna ska få dela med sig av god praxis och utbyta erfarenheter med andra experter i branschen. För att delta krävs kunskap om tillgänglighetskraven och framför allt erfarenhet av praktiskt arbete med tillgänglighetsfrågor.

Vi förväntar oss att deltagarna deltar aktivt och bidrar med sin egen expertis. Nätverkets verksamhet kommer först och främst att bygga på kollegialt stöd, vilket är en tvåvägsprocess som handlar om att ge och få.

Många olika slags specialexpertis och erfarenhet av olika frågor kommer att finnas representerade. Deltagarna förväntas dela med sig av sin egen specialexpertis och egna erfarenheter med de övriga experterna. Experter som arbetar i kundprojekt och ordnar utbildningar har möjlighet att diskutera vanliga utmaningar och frågor som de själva stöter på bland olika intressegrupper.

Syftet är emellertid inte att vara en utbildningsplattform för nya experter.

Genom aktivt deltagande kan du fördjupa din egen sakkunskap

Genom att delta i mötena kan du fördjupa och utvidga din egen sakkunskap om tillgänglighetsfrågor och få säkerhet i dina tolkningar på så sätt att du kan förvänta dig att andra gör samma tolkningar. Du håller dig à jour med hur branschen utvecklas och lär dig i ett tidigt skede identifiera svaga signaler före andra. Vidare håller du dig uppdaterad om utvecklingen av lagstiftningen, det vill säga vilka behov dina kunder högst sannolikt kommer att ha.

Läs också

Mångfald i till­ämpningen av tillgänglighets­direktivet i Europa

Läs föregående

Regionförvaltningsverket har publicerat källkoden för sitt testningsprogram

Läs nästa