Sökresultat

4 resultat av sökningen "officiell"

Tillgänglighetstillsynen söker två nya överinspektörer

År 2021 börjar vi inom tillgänglighetstillsynen genomföra EU-kommissionens tillsynsprogram där vi granskar om de webbplatser och mobilapplikationer som omfattas av lagen är tillgängliga. Dessutom behandlar vi fortsättningsvis anmälningar och ger...

Den nya versionen WCAG 2.1 medförde 12 nya kriterier på A- och AA-nivå

...beaktar i större utsträckning webbinnehåll som används i bland annat mobila apparater. Svensk översättning av WCAG-riktlinjerna Den officiella svenska översättningen av WCAG-kriterierna, godkänd av World Wide Web-konsortiet (den senaste officiella...

Om tillgänglighetsutlåtandet

...2.1 publiceras troligtvis under år 2019. Det kan endast finnas en officiell WCAG-översättning på varje språk och vi väntar därför att översättningen till svenska görs i Sverige. Den svenska myndigheten...

WCAG 2.1 Kraven i lagen

...inte kriteriet 1.2.4 Textbeskrivningar (direktsända). På den här sidan finns W3C:s officiella svenska översättningen av WCAG 2.0-kriterierna. Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför...