2.1.1 Tangentbord

All funktionalitetÖppnas i ett nytt fönster är hanterbar via ett gränssnitt för tangentbordÖppnas i ett nytt fönster utan att det krävs särskild timing för varje enskild tangenttryckning. Detta gäller med undantag för när den underliggande funktionaliteten kräver inmatning som är beroende av mönstret som skapas av användarens rörelser och inte bara slutpunkterna.

Anmärkning 1: Detta undantag gäller den underliggande funktionaliteten, inte sättet man matar in information. Om man exempelvis använder handskrift för att mata in text så kräver inmatningstekniken (handskrivning) mönsterberoende inmatning, men den underliggande funktionaliteten (textinmatning) kräver inte det.

Anmärkning 2: Detta förbjuder inte, och ska inte avskräcka från, att också använda styrning via mus eller andra inmatningsmetoder utöver tangentbordsstyrning.

Läs också

1.4.9 Text i form av bild (utan undantag)

Läs föregående

2.1.2 Ingen tangentbordsfälla

Läs nästa