1.4.1 Användning av färger

 Färg används inte som det enda visuella sättet att förmedla information, indikera en handling, fråga om återkoppling eller särskilja ett visuellt element.

Anmärkning: Detta framgångskriterium tar specifikt upp färgperception. Andra typer av perception behandlas i Riktlinje 1.3Öppnas i ett nytt fönster inklusive automatisk åtkomst av kod för färg och annan visuell presentation.

Läs också

1.3.3 Sensoriska kännetecken

Läs föregående

1.4.2 Kontroll av ljud

Läs nästa