Läs också

1.3.1 Information och relationer

Läs föregående

1.3.3 Sensoriska kännetecken

Läs nästa