1.2.7 Utökad ljudbeskrivning (förinspelad)

Där pauser i förgrundsljudet inte räcker för att skapa en ljudbeskrivningÖppnas i ett nytt fönster som förmedlar meningen med videon, så finns en utökad ljudbeskrivningÖppnas i ett nytt fönster av allt förinspelatÖppnas i ett nytt fönster videoÖppnas i ett nytt fönsterinnehåll i synkroniserad mediaÖppnas i ett nytt fönster.

Läs också

1.2.6 Teckenspråk (förinspelat)

Läs föregående

1.2.8 Mediealternativ (förinspelat)

Läs nästa