Läs också

1.2.1 Enbart ljud och enbart video (förinspelad)

Läs föregående

1.2.3 Ljudbeskrivning eller mediealternativ (förinspelat)

Läs nästa