Siktet inställt på samma mål

Organisationerna inom den offentliga förvaltningen siktar för närvarande alla mot samma mål – tillgängliga digitala tjänster.