människor som sitter vid ett bord.

människor som sitter vid ett bord.

Hur beställer man tillgängliga webbsidor?

Tjänsten Kultur för alla har bland annat till uppgift att ge konst- och kulturaktörer rådgivning i tillgänglighetsfrågor. På senaste tiden har vi bland annat fått följande fråga: ”Vem kan designa tillgängliga webbsidor åt oss? När jag besvarar frågan omformulerar jag den alltid till ”Hur beställer man tillgängliga webbsidor?”