bärbar dator på bordet

bärbar dator på bordet

2/3: Grunderna i hur du skapar tillgängliga dokument

I den här andra delen av artikelserien går vi igenom hur du rent praktiskt tillgänglighetsanpassar olika typer av dokument så att de uppfyller lagens tillgänglighetskrav. Vi kommer att behandla dokument som skapas med de vanligaste kontorsprogrammen: MS Word, MS Powerpoint och pdf-dokument.