Tillgänglighetens många ansikten

Digital tillgänglighet är flerdimensionellt och gagnar alla, inte bara några få.