Webbinarium 20.1.2021: "Tillgänglighet för videor och ljudsändningar"

Videors och ljudsändningars tillgänglighet väcker diskussion bland de aktörer som omfattas av lagen. Hur genomförs en tillgänglig podcast? Ska livesändningar textas? Vad är en syntolkning? Dessa frågor och andra frågor som intresserar dig får du svar på under vårt webbseminarium. Evenemanget är på finska.

Programmet på webbseminariet:

1. Inledning

 • Inledningsord
 • Kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (videor och ljudsändningar), Emilia Ojala / RFV

2. Likabehandling i ett demokratiskt samhälle (9.20–9.45)

 • Anne Ketola / Tammerfors universitet
 • Merja Heikkonen / Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning VANE

3. Textning av videor och ljudsändningar (9.50–10.30)

 • Tiina Vahtokari, Mari Ampuja-Valaja / Tavastehus stad
 • Sami Virtanen / Finska hörselförbundet
 • Katri Heinonen / Lingsoft

4. Syntolkning (10.35–11.00)

 • Maija Hirvonen / Tammerfors universitet
 • Heikki Ekola / Synskadades förbund

PAUS 11.00–11.30

5. Teckenspråkigt innehåll & Skrivtolkning av livesändningar (11.35–12.00)

 • Marika Rönnberg / Finlands Dövas Förbund
 • Sirpa Laurén / Via

 6. Tillgänglighet och artificiell intelligens (12.05–12.30)

 • Minna Pöntys / YLE

7. Genomgång av frågor som publiken ställt (12.35–12.55)

 • Emilia Ojala & Eetu Komsi / Enheten för tillgänglighetstillsyn

Under evenemanget ordnas teckenspråkstolkning och skrivtolkning.