En man och en kvinna sitter vid en dator.

Tillgänglighetstillsynen söker två nya överinspektörer

Regionförvaltningsverkets enhet för tillgänglighetstillsyn stärks med två nya överinspektörer. Kanske är du vår nya kollega?

År 2021 börjar vi inom tillgänglighetstillsynen genomföra EU-kommissionens tillsynsprogram där vi granskar om de webbplatser och mobilapplikationer som omfattas av lagen är tillgängliga. Dessutom behandlar vi fortsättningsvis anmälningar och ger råd i webbtillgänglighetsfrågor.

En av tjänsterna fokuserar mer på teknisk tillsyn och kännedom om tillgänglighetskriterierna. Den andra fokuserar mer på kännedom om myndighets- och klagomålsprocesserna. Båda tjänsterna omfattar emellertid på ett mångsidigt sätt också andra uppgifter i enheten. Arbetshelheterna skapas i viss mån efter personens egna styrkor och intressen. Är du den tillgänglighetsexpert som vi saknar eller vill du utvecklas till en sådan?

Ansökningstiden för tjänsterna som överinspektör vid tillgänglighetstillsynen går ut den 22 januari 2021 kl. 16.15. Vänligen fyll separat i ansökan till båda tjänsterna om du söker båda tjänsterna.

Annonserna är publicerade i tjänsten Valtiolle.fi och där finns närmare ansökningsanvisningar:

https://www.valtiolle.fi/sv-FI/Vakans?id=28-1313-2020
https://www.valtiolle.fi/sv-FI/Vakans?id=28-1314-2020

Läs också

Hur beställer man tillgängliga webbsidor?

Läs föregående

Tillgänglighetens många ansikten

Läs nästa