Sökresultat

13 resultat av sökningen "tillganglighetstillsyn"

Utlåtande av enheten för tillgänglighetstillsyn till redogörelsen om de mänskliga rättigheterna

I utlåtandet betonar enheten för tillgänglighetstillsyn betydelsen av tillgängliga digitala tjänster. Att digitala tjänster är tillgängliga är avgörande för att alla ska kunna använda tjänsterna självständigt. Eftersom redogörelsen om de...

Nyheter

Här publicerar vi aktuella nyheter som anknyter till webbtillgänglighet, lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och arbetet inom enheten för tillgänglighetstillsyn.

Tillsynsmyndighetens uppgifter

Till vårt arbete hör att: ge allmän information och vägledning om vilka tillgänglighetskrav som ställs på digitala tjänster och om tillgodoseendet av rättigheterna i fråga om digital tillgänglighet behandla anmälningar,...

Dataskyddsbeskrivning

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), artiklarna 12 och 13 1. Personuppgiftsansvarig Regionförvaltningsverket i Södra Finland Birger Jaarlin katu 15, PB 150, 13101 Tavastehus Telefon 0295 016 000 E-post registratur.sodra@rfv.fi Kontaktperson för...

Den tekniska tillgängligheten till digitala tjänster har förbättrats, men efterfrågan på lättläst innehåll är oförändrad

Vi hoppades på kommentarer från olika organisationer av och för personer med funktionsnedsättning om hur tillgänglighetsenhetens roll har visat sig för organisationerna och vilka förväntningar de har på enheten. Vi...

Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtandet för webbplatsen www.tillgänglighetskrav.fi. Den omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. Webbplatsen drivs av...

Till media

Denna webbplats drivs av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Webbplatsen publicerades i maj 2019. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av tillgänglighetskraven i lagen om tillhandahållande av digitala...

Kontakt

Denna webbplats drivs av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av tillgänglighetskraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i Finland och ger...

Utbildning i eOppiva om digital tillgänglighet och kraven i lagen om digitala tjänster

Enheten för tillgänglighetstillsyn har nyligen lagt ut ny utbildning i eOppiva som klarlägger vilka tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster är, hur man bemöter dessa krav och vem som kraven...

Anmäl bristande tillgänglighet

Observera att denna anmälan förmedlas direkt till enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Om ditt ärende gäller t.ex. tidsbokning eller uppdatering av uppgifter i e-tjänsten, ska du kontakta...