Sökresultat

56 resultat av sökningen "tillgangliga-tjanster"

Tillgänglighetens många ansikten

Den största orsaken till att Vallu hann ta silver innan jag hade en aning om saken, var ändå att jag inte behärskade skärmläsningsprogrammet så bra. Även om en synskadad numera...

Webbtillgänglighet är allas sak

Att förbättra tillgängligheten till digitala tjänster är ofta – kanske i brist på bättre vetande – något man lägger ut på entreprenad. Man beställer en kartläggning av en konsult och...

Lagen om digitala tjänster utgör en del av verkställandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s och EU:s bakomliggande regelverk I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (nedan FN:s funktionsrättskonvention) finns artikel 9 som handlar om tillgänglighet och digital tillgänglighet. Artikeln är mycket...

2/3: Grunderna i hur du skapar tillgängliga dokument

I den första delen gick vi på ett allmänt plan igenom vad ett tillgängligt dokument är. I den tredje delen tittar vi närmare på mer komplexa dokument och särskilda tillgänglighetsutmaningar....

Tillgängliga digitala tjänster bidrar till ett jämlikare Finland

Det är viktigt att digitala tjänster är lika tillgängliga för alla. För att detta ska vara möjligt krävs det att man redan vid planeringen av en digital tjänst beaktar människors...

Tillsynsmyndighetens uppgifter

Till vårt arbete hör att: ge allmän information och vägledning om vilka tillgänglighetskrav som ställs på digitala tjänster och om tillgodoseendet av rättigheterna i fråga om digital tillgänglighet behandla anmälningar,...

Den tekniska tillgängligheten till digitala tjänster har förbättrats, men efterfrågan på lättläst innehåll är oförändrad

Vi hoppades på kommentarer från olika organisationer av och för personer med funktionsnedsättning om hur tillgänglighetsenhetens roll har visat sig för organisationerna och vilka förväntningar de har på enheten. Vi...

Videor och ljudsändningar

Videor förbättrar tillgängligheten Videor är ett utmärkt sätt att kommunicera på, eftersom video är ett naturligt sätt för många att tillägna sig saker. Det är viktigt att var och en...

Myndigheternas webbplatser måste enligt lag vara tillgängliga den 23 september 2020

I Finland finns det uppskattningsvis mer än en miljon människor som har svårigheter med att använda webbplatser. När webbplatserna uppfyller lagens krav på tillgänglighet har allt fler användare möjlighet att...

Tips för att fylla i tillgänglighetsutlåtandet

Kom-ihåg-lista när du skapar ett tillgänglighetsutlåtande Du har läst lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Du vet vilka tillgänglighetskraven är. Din organisation har gjort en tillgänglighetsgranskning av den digitala...