Sökresultat

5 resultat av sökningen "synskadade"

”Tydligt och enkelt” är en bra planeringsprincip ur synskadades synvinkel

...och därför utgör de synskadade ingen enhetlig användargrupp. Tydlighetens och enkelhetens princip gynnar ändå alla: ”Design for all! Avsaknaden av tydlighet är den största enskilda stötestenen. Det som hjälper synskadade...

Tillgänglighetens många ansikten

...nytta av tillgängligheten har också den ökade tillgängligheten för synskadade fört med sig en möjlighet till större självständighet när ärenden ska uträttas och en mycket mångsidigare tillgång på information. Att...

Webbtillgänglighet som en del av kommunwebbplatsens förnyelse

...innehållsproducenternas egna tester går ett stort tack till en mindre grupp webbtillgänglighetstestare. Vi fick testare från föreningen för Norra Österbottens synskadade i Brahestad, från Brahestads pensionärsförening och Brahestads gymnasium. Webbtillgänglighetstestarnas...

Ord och termer

...förmedlar information om dessa som ljud eller punktskrift. Skärmläsningsprogram används tillsammans med en talsyntetisator och/eller en punktskriftsskärm. Ett skärmläsningsprogram kan innehålla en egen talsyntetisator. Med hjälp av skärmläsningsprogrammet kan synskadade...

Webbplatser tillhör alla!

...kommunikationssätt. Textens uppbyggnad ska fungera med det förstoringsprogram som synskadade använder och informationen på vår webbplats ska också kunna avlyssnas. Vi satte oss i våra kunders position och funderade på...