Sökresultat

10 resultat av sökningen "pdf"

3/3: Detaljer som kan orsaka tillgänglighetsproblem

...pdf-filen. Man bör om möjligt kontrollera den slutliga pdf-filens tillgänglighet separat. Olika tillgänglighetsproblem i pdf-filer Pdf-filerna hör till de vanligaste filerna som kan laddas ner på webben. Som vi konstaterade...

1/: 3Tillgänglighetskraven gäller också dokument

...och textfiler behöver man ofta ett separat program. Wordfiler till exempel öppnas inte i webbläsare. I Word kan användarna emellertid redigera färger och teckenstorlek efter sina egna behov. Pdf-filer går...

2/3: Grunderna i hur du skapar tillgängliga dokument

...vara motiverat att publicera dem i pdf-format. Med kontorsprogram kan man skapa enkla pdf-filer som är tillgängliga. För att tillgänglighetsanpassa komplexa pdf-filer kan du behöva ha det avgiftsbelagda programmet Adobe...

Vilka tjänster och innehåll gäller lagen?

...exempel pdf- och word-filer och -blanketter På vilket sätt dessa typer av innehåll och funktioner kan utarbetas så de uppfyller tillgänglighetskraven beror på innehållet. Till exempel i texter bör rubriceringen...

Arbetet med webbtillgänglighet i tjänsten skatt.fi

...100 personer har utfört användbarhetstester under projektets gång. Helheten är redan på god väg även om behandlingen av stora innehåll och exempelvis PDF-filerna kommer att sysselsätta dem som arbetar med...

Övergångstider

...inte retroaktivt göras förenliga med tillgänglighetskraven. Sådana gamla, icke-tillgängliga videor och ljudsändningar ska uppges i tillgänglighetsutlåtandet. Filer (t.ex. pdf) Filer, till exempel pdf- och word-filer, ska vara förenliga med tillgänglighetskraven...

Webbplatsens tillgänglighet kräver mycket arbete men slutresultatet belönar upphovsmannen och användaren

...stad haft utmaningar redan i ett år och arbetet fortsätter. För ett år sedan suckade vi på kommunikationsenheten över de hundratals pdf-filerna på nätet som auditeringsverktyget fastnade i och markerade...

Siktet inställt på samma mål

...först på att söka efter lösningar. På riksdagens webbplats publiceras årligen minst hundratals handlingar i pdf-format och det finns också många aktörer som producerar handlingar. Därför bör de kommande stegen...

Anvisningar som stöd för planeringen

...med dem Undvik för liten kontrast och för liten text enbart filer som ska laddas ner, till exempel pdf-filer, för att presentera saker enbart färg för att ange en viss...

Webbtillgänglighet som en del av kommunwebbplatsens förnyelse

...stöd har varit konkret handledning, innehållstestning och granskning. Även blankettworkshoppen som leddes av praktikanter har underlättat den värsta rusningen vid stadens verksamhetsställe när gamla pdf-blanketter gjordes tillgängliga. Det mest utmanande...