Sökresultat

13 resultat av sökningen "organisation"

Vem omfattas av tillgänglighetskraven?

...om organisationen har inrättats för att tillgodose behov i det allmännas intresse och framförallt om organisationen har någon industriell eller kommersiell karaktär eller inte. Organisationer och tillgänglighetskrav En del organisationer...

Siktet inställt på samma mål

...står också inför en implementering av tillgänglighetskonceptet. Eftersom tillgängligheten inte kan förbli enbart ett projekt, bör tankemodellen och dess betydelse lyftas fram i organisationen. Dessutom ska man ordna utbildning för...

Exempel på webbtillgänglighetsarbete

På den här sidan kan du läsa om exempel på olika organisationers webbtillgänglighetsarbete. I dem kan du hitta nyttiga tips för ditt eget arbete.

Vilka tjänster och innehåll gäller lagen?

...sig inte att lägga till flödet. Mer information och anvisningar om sociala mediers tillgänglighet på webbplatsen saavutettavasti.fi (på finska) Innehåll som publicerats i andra organisationers kanaler Om en organisation publicerar...

Tips för att fylla i tillgänglighetsutlåtandet

...tjänsten, antingen själv eller med hjälp av en utomstående expert. Organisationen har gjort en förteckning över bristerna i tillgängligheten. Organisationen kan ge en detaljerad beskrivning i utlåtandet av vilka brister...

Anmäl bristande tillgänglighet

...direkt den myndighet eller organisation på vars webbplats du är. Påtala alltid först bristen för den som har publicerat webbplatsen. Det är ofta det snabbaste sättet att påverka och lösa...

Skapa ett tillgänglighetsutlåtande

Välkommen att skapa ett tillgänglighetsutlåtande. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster innehåller tillgänglighetskrav som digitala tjänster måste uppfylla. Varje organisation ska tillhandahålla ett tillgänglighetsutlåtande på sin webbplats. Innehållet i utlåtandet...

Gästblogg

På vår webbplats publicerar vi gästinlägg om webbtillgänglighet som kan ge dig tips för tillgänglighetsarbetet i din organisation. Blogginläggens innehåll representerar inte nödvändigtvis vår enhets officiella ståndpunkt.

Om tillgänglighetsutlåtandet

...så sätt att organisationen i förväg gör en tillgänglighetsutvärdering och utifrån den kan visa att tillgänglighetsanpassningen skulle vara oskäligt betungande för organisationens verksamhet. I lagen finns det inga detaljerade kriterier...

FPA:s webbtillgänglighetsarbete: ”Den viktigaste motivationen är personens egen insikt”

...eller genom att lägga till ett läsprogram på en gammal tjänst. De FPA-anställda efterlyser även förståelse i den allmänna debatten för hur mångfacetterad webbtillgängligheten är. ”I en organisation som FPA...