Sökresultat

36 resultat av sökningen "digital-tjanst"

Webbtillgänglighet förverkligas med hjälp av utbildning och granskningar

I Åbo har man som tur är stöd av flera konkurrenssatta sakkunniga inom webbtillgänglighet när man fördjupar kompetensen. Till exempel behöver digitala utvecklare, sakkunniga inom sociala medier, beslutsfattare, personer som...

En större tydlighet skulle sänka tröskeln att använda e-tjänster

...hjälpa personer över 65 att använda digital apparatur och digitala tjänster bättre så att de också i fortsättningen kan vara delaktiga i samhället”, berättar ENTER ry:s verkställande direktör Tiina Etelämäki....

Om webbtillgänglighet

...i den digitala världen: att det är lätt för olika människor att använda digitala tjänster och innehållet i dem. Webbtillgängligheten förbättrar jämlikheten i det digitala samhället. När webbtillgängligheten har beaktats...

Användarnas berättelser

På den här sidan publicerar vi användarnas berättelser om digitala tjänster. Vi vill göra olika användares egen röst hörd. De kan bäst förklara varför det är viktigt att beakta webbtillgängligheten.

Siktet inställt på samma mål

Alla har samma mål, men det finns många vägar fram. Även längden på vägen eller svårigheterna i terrängen varierar. För somliga är vägen rätlinjig och tydlig, för andra är den...

Tillgänglighetens många ansikten

...verkligen flerdimensionell. Så borde det vara.” Mångfalden i digital tillgänglighet Med Maijas historia vill jag illustrera att digital tillgänglighet inte bara gagnar en marginell grupp. Digital tillgänglighet är flerdimensionellt. När...

Tillgängliga digitala tjänster bidrar till ett jämlikare Finland

...och med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster har dessa skyldigheter införlivats i finländsk lagstiftning. Tillgängliga digitala tjänster är i allas intresse Tillgänglighetsarbete handlar om att långsiktigt förbättra de digitala...

Tillgänglighetens många ansikten

...passa utmärkt för alla tjänsteproducenter, eller det kunde man åtminstone anta. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster gäller för närvarande inte merparten av den privata sektorns webbplatser. Det är inte...

Vilka tjänster och innehåll gäller lagen?

...Webbplatsen eller applikationen kan vara öppen för alla eller kräva inloggning. Ur lagens synvinkel har tjänstens omfattning eller målgrupp ingen betydelse. En digital tjänst som riktas till andra myndigheter eller...

Om tillgänglighetsutlåtandet

I utlåtandet ska det också finnas beskrivet hur användaren kan påpeka brister i tillgängligheten. EU:s webbtillgänglighetsdirektiv och lagen som genomför direktivet (lag om tillhandahållande av digitala tjänster) innehåller bestämmelser om...