Sökresultat

56 resultat av sökningen "tillgangliga-tjanster"

Vilka tjänster och innehåll gäller lagen?

Innehåll och funktioner som lagen gäller Nedan finns en lista över innehåll och funktioner som lagen gäller. Avsikten är att göra det lättare att uppfatta att lagen berör största delen...

1/: 3Tillgänglighetskraven gäller också dokument

I den här artikelseriens första del av tre berättar vi mer om vad som avses med tillgängliga dokument. I nästa del går vi närmare in på tillgänglighetskraven och hur olika...

Webbplatsens tillgänglighet kräver mycket arbete men slutresultatet belönar upphovsmannen och användaren

Tillgängliga webbplatser är mer än bara tydlig text och teknik I Tavastehus stad vaknade man till webbinnehållets tillgänglighet år 2015 då man höll på att omvandla de dåvarande webbplatserna responsiva....

Tillgänglighet innebär samarbete på bolagsnivå

Vår verksamhet styrs av Yle-lagen, enligt vilken vår uppgift är att tillhandahålla ett mångsidigt och omfattande allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud med tillhörande special- och tilläggstjänster för alla på lika villkor....

Nya myndighetswebbplatser saknar det tillgänglighetsutlåtande som krävs enligt lag

Lagen om digitala tjänster innebär att myndigheterna när de planerar och tillhandahåller en webbplats måste se till att den uppfyller tillgänglighetskraven. De ska även upprätta ett tillgänglighetsutlåtande om sin webbplats...

Lagar och standarder

Det här avsnittet innehåller information om lagkraven samt om vilken typ av aktörer som berörs av lagen. Dessutom finns här information om övrig lagstiftning som styr beaktandet av webbtillgängligheten. Tre...

3/3: Detaljer som kan orsaka tillgänglighetsproblem

I de tidigare delarna (Tillgänglighetskraven gäller också dokument och Grunderna i hur du skapar tillgängliga dokument) i den här artikelserien har vi beskrivit hur man skapar tillgängliga dokument. I den...

Andra lagar

10Det här är en lista över de mest centrala andra lagarna som är förpliktigande eller styrande när det gäller webbtillgängligheten. Regionalförvaltningsverket i Södra Finland har inte som uppgift att övervaka...

Första övergångsperioden för tillgänglighetskraven slutar den 23 september

Lagens första fas gäller den offentliga sektorns webbplatser som har tagits i bruk efter den 22 september 2018. Lagens andra fas omfattar den offentliga sektorns resterande webbplatser och den övergångsperioden...

Intresseorganisationerna önskar digitala tjänster som är tekniskt tillgängliga men även tydliga och logiska

Vi bad i förväg organisationerna lämna in utlåtanden om lagen och om digital tillgänglighet. Det framgick av utlåtandena och diskussionerna under mötet att det är en mycket stor grupp människor...