Sökresultat

52 resultat av sökningen "digital-tillganglighet"

Upphandlingen av webbplatsen tillgänglighetskrav.fi: så här tog vi hänsyn till tillgängligheten

...krav i upphandlingen. Det finns olika sätt att garantera att en digital tjänst är tillgänglig. Leverantörens löfte i anbudet räcker dock inte, utan ofta krävs det också att beställaren är...

Tillgänglighetens många ansikten

...passa utmärkt för alla tjänsteproducenter, eller det kunde man åtminstone anta. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster gäller för närvarande inte merparten av den privata sektorns webbplatser. Det är inte...

Dina rättigheter i lättläst version

För vilka webbplatser gäller lagen? Lagen om webbtillgänglighet gäller alla kommuner och statliga myndigheter. Lagen gäller också till exempel banker, försäkringsbolag och posten. Dessutom gäller lagen många organisationer. Här kan...

Anmäl bristande tillgänglighet

Observera att denna anmälan förmedlas direkt till enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Om ditt ärende gäller t.ex. tidsbokning eller uppdatering av uppgifter i e-tjänsten, ska du kontakta...

Anvisningar som stöd för planeringen

...utifrån en affisch som gjorts inom ramen för ett webbtillgänglighetsprojekt av enheten Home Office Digital inom den offentliga förvaltningen i Storbritannien. Information om projektet och länkar till de ursprungliga affischerna...

Dina rättigheter

...myndighet som övervakar att lagens tillgänglighetskrav följs i Finland. Du kan göra en utredningsbegäran eller ett klagomål till tillsynsmyndigheten efter att övergångsperioden som gäller en digital tjänst är slut. Nu...

FPA:s webbtillgänglighetsarbete: ”Den viktigaste motivationen är personens egen insikt”

Arbetet med att göra FPA:s digitala tjänster tillgängliga har varit en intressant resa för deltagarna, där det största arbetet har utförts och de största utmaningarna lösts med egna krafter. Informationsbehovet...

Dataskyddsbeskrivning

...registret: Emilia Ojala, enhetschef, jurist, tillgänglighetstillsyn, Regionförvaltningsverket i Södra Finland Telefon 0295 016 479, e-post webbtillganglighet@rfv.fi 2. Dataskyddsombud Namn: Hannele Svanström Telefon 0295 018 015, e-post tietosuoja@rfv.fi 3. Ändamål med...

Gästinlägg: Utmaningar för äldre i den digitala världen

...grupp. En del av dem har varit med från början och utvecklat webbplatser, medan andra har använt digitala tjänster så länge sådana har funnits. Det finns alltså enormt mycket sakkunskap...

Skapa ett tillgänglighetsutlåtande

Välkommen att skapa ett tillgänglighetsutlåtande. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster innehåller tillgänglighetskrav som digitala tjänster måste uppfylla. Varje organisation ska tillhandahålla ett tillgänglighetsutlåtande på sin webbplats. Innehållet i utlåtandet...