Intresseorganisationerna önskar digitala tjänster som är tekniskt tillgängliga men även tydliga och logiska

Regionförvaltningsverkets (RFV) enhet för tillgänglighetstillsyn ordnade i november ett diskussionsmöte för intresseorganisationerna. Under mötet fördes en öppen diskussion om lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Tillgänglighetsarbetet med Jyväskylä stads webbplats

Våren 2019 godkändes lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i Finland, vilket innebär att webbplatser måste vara tillgängliga senast i september 2020.

Ett tillgängligt Kotka

Arbetet för att uppnå tillgänglighet inleddes i Kotka i samband med webbplatsreformen.

Webbtillgänglighet förverkligas med hjälp av utbildning och granskningar

När en organisation har hundra helt olika webbtjänster, digitala tjänster och mobila tjänster, som tekniskt och innehållsmässigt upprätthålls av närmare tusen personer, känns genomförandet av webbtillgänglighet som ett Go-spel mot artificiell intelligens.

Webbtillgänglighet som en del av kommunwebbplatsens förnyelse

Brahestads webbplats förnyades år 2018. Ett av de huvudsakliga målen var att webbplatsen skulle uppfylla tillgänglighetskraven. För att uppnå detta bestämde man att webbtillgängligheten skulle beaktas under hela förnyelseprocessen.