Sökresultat

8 resultat av sökningen "tillganglighetsarbete"

Tillgänglighet innebär samarbete på bolagsnivå

Vår verksamhet styrs av Yle-lagen, enligt vilken vår uppgift är att tillhandahålla ett mångsidigt och omfattande allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud med tillhörande special- och tilläggstjänster för alla på lika villkor....

Cancerorganisationernas webbtillgänglighetsarbete: Samma upplevelse för alla sinnen

Cancerorganisationernas webbtillgänglighetsarbetsgrupp har i sitt eget projekt framskridit från kartläggning till det tekniska arbetet. Fressis.fi-webbplatsens tillgänglighetstest pekade på kritiska åtgärdspunkter samt möjliga utmaningar som webbplatsens tekniska producent ska beakta. Cancerorganisationens...

Hur beställer man tillgängliga webbsidor?

När man bygger upp en webbplats har man stor hjälp av en kunnig webbutvecklare och grafiker, men beställaren har alltid ett eget ansvar för sin egen webbplats och dess tillgänglighet....

Tillgängliga digitala tjänster bidrar till ett jämlikare Finland

Det är viktigt att digitala tjänster är lika tillgängliga för alla. För att detta ska vara möjligt krävs det att man redan vid planeringen av en digital tjänst beaktar människors...

Siktet inställt på samma mål

Alla har samma mål, men det finns många vägar fram. Även längden på vägen eller svårigheterna i terrängen varierar. För somliga är vägen rätlinjig och tydlig, för andra är den...

Seminarium på finska om det praktiska tillgänglighetsarbetet

Ungefär 200 personer deltog i seminariet som också sändes på webben och bandades in. Seminariet hade också teckenspråkstolkning och skrivtolkning. Du kan titta på inspelningarna från seminariet på vår YouTube-kanal...

Myndigheternas webbplatser måste enligt lag vara tillgängliga den 23 september 2020

I Finland finns det uppskattningsvis mer än en miljon människor som har svårigheter med att använda webbplatser. När webbplatserna uppfyller lagens krav på tillgänglighet har allt fler användare möjlighet att...

Upphandlingen av webbplatsen tillgänglighetskrav.fi: så här tog vi hänsyn till tillgängligheten

Hur tillgänglighetskraven bäst ska beaktas vid nya upphandlingar har väckt en del diskussion och oro. Att tillgänglighetskraven beaktas vid upphandling är inte i sig mer märkvärdigt än att uppfylla andra...